A  A  A  A 
Vlaamse campagne wil taboe over psychische problemen doorbreken (26/02/2018)

Hoe gaat het eigenlijk écht met u? Op die vraag vinden we geen antwoord op Instagram of Facebook. Daar lijkt alleen plaats te zijn voor succesverhalen en perfectie. Dat verhoogt de drempel om te praten over psychische problemen. ‘Leef zonder filter’, een nieuwe campagne van de Vlaamse overheid, wil dat taboe doorbreken.

Wie zich mentaal niet fit voelt, weet vaak niet waar hij terechtkan of durft er niet altijd met anderen over te praten. Dat is zeker het geval bij jongeren. Als alles perfect lijkt, krijgen jongeren het gevoel dat het niet ok is om je wat minder te voelen. De campagne ‘Leef zonder filter’ wil dat taboe doorbreken en geeft een aantal tips om de mentale weerbaarheid te verhogen. Zo krijgen jongeren tussen 16 en 24 jaar niet alleen het advies om met familie, vrienden en klasgenoten over hun gevoelens te praten, maar ook om gezond te eten, te bewegen en voldoende te slapen.

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de psychische problemen bij volwassenen ontstaat voor hun 25ste levensjaar. Jongeren leren omgaan met tegenslagen en hen aanmoedigen om er vroeg over te praten, kan latere problemen helpen voorkomen.

opbrengst kerstmarkt naar projecten rond geestelijke gezondheidszorg
Dat ook gemeente & ocmw Zoersel, en bij uitbreiding alle deelnemers aan onze kerstmarkt eind vorig jaar, veel belang hechten aan geestelijke gezondheidszorg, blijkt uit het feit dat alle standhouders 20 % van hun opbrengst afstaan aan drie projecten die zich inzetten ten voordele van geestelijke gezondheidszorg:

  • vzw Stokpaardje: Deze organisatie zet zich vooral in om het taboe over problemen rond geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren te doorbreken. Stokpaardje werkt vooral preventief, lees: de organisatie zorgt ervoor dat kinderen en jongeren leren omgaan met de diversiteit in onze maatschappij en dat het perfect normaal is dat ze zich soms vragen stellen of twijfelen. 
  • StigWA: StigWA is een samenwerking tussen psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis, AZ Sint-Jozef en gemeente & ocmw Zoersel. Ook StigWA wil komaf maken met het ‘stigma’ dat nog steeds gepaard gaat met psychiatrie en psychische problemen. Momenteel werkt StigWA aan de uitwerking van een ‘stigwAPP’. Het wordt een ludieke en interactieve app voor smartphones en tablets, die u op een leuke en ongedwongen manier bewust wil maken van stigmatiserende opvattingen.
  • Free Clinic: Deze vzw, die een aantal Zoerselse medewerkers telt, richt zich al meer dan 35 jaar op de meest kwetsbare bewoners van stad Antwerpen en omgeving. Afgelopen decennia heeft Free Clinic zich gespecialiseerd in een aanbod ‘aan huis’, dat speciaal ontwikkeld werd voor mensen met een ernstige drugsverslaving. Free Clinic stampte enkele laagdrempelige en makkelijk toegankelijk initiatieven uit de grond waar druggebruikers terechtkunnen die moeilijk aansluiting vinden bij andere dienstverleningen.

Hoe groot de opbrengst is die verdeeld zal worden over deze drie projecten, is momenteel nog niet bekend.

meer info: www.leefzonderfilter.be,

actueelklik hier voor de verkiezingen


mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere ook een uitgebreide zone 30 ingesteld.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker


culinaire fietstocht
tot 30 september


Zoerselse koppen in natuur en landbouw
het Lindepaviljoen
van 1 juli tot 30 september

expo | Gent-Antwerpen: à la carte
de Bijl
van 8 tot en met 30 september


expo | Lena Lafleur
de Bijl
van 6 tot en met 28 oktober


film | Hampstead
de Bijl
13 september om 20 uur