A  A  A  A 
verdient uw project een duwtje in de rug? (14/02/2018)

Hebt u een band met een project in een ontwikkelingsland? Of hebt u er misschien zelf eentje opgestart? Weet dan dat u uw project jaarlijks kunt laten registreren als ‘Zoersels derdewereld project’. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan geeft gemeente & ocmw Zoersel uw project graag een duwtje in de rug (1.500 euro).

Om in aanmerking te komen, moet het project voldoen aan een aantal voorwaarden:

  1. Het land waarin het project zich bevindt, komt voor op de Human Development Index 2014 van de Verenigde Naties (in de laagste twee categorieën).
  2. Er is een persoonlijke band met Zoersel.
  3. De aanvraag gebeurt via het gestandaardiseerd webformulier.
  4. U houdt de Wereldraad Zoersel op de hoogte van de vooruitgang binnen het project.
  5. Minstens één maal per jaar geeft u meer informatie over uw project aan onze Zoerselse inwoners (bijvoorbeeld via onze jaarlijkse cadeau- & kerstmarkt).
  6. U bezorgt ons enkele duidelijke foto’s van uw project.

Uw aanvraag doet u - voor 26 februari - via het webformulier op onze website.

meer info: , T 03 2980 9 59

actueel

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
 
tentoonstelling | Victor Ramirez: tussen sporen en overblijfsels 
de Bijl
van 5 januari tot 27 januari 

lezing | Victor Victor: poëzie 
de Bijl
24 januari om 20 uur 


expo | Veerle Vereecke, Cindy Van Den Langenbergh, Mieke Leysen
de Bijl
2 tot en met 24 februari 


concert| Eva De Roovere en Wim Punk

de Bijl
9 februari om 20.30          


film | Mustang
de Bijl
21 februari om 20 uur

  
film | Va vis et deviens 
de Kapel
7 maart om 20 uur