A  A  A  A 
toneel in Villa Markey (09/02/2018)
De gemeenteraad keurde op dinsdag 23 januari een concessieovereenkomst goed tussen gemeente & ocmw Zoersel en de vzw WIK-ZieZo voor het gebruik van Villa Markey.
Villa Markey was vroeger eigendom van mevrouw Yolande Markey. Bij haar overlijden in 2013 schonk zij haar villa en de omliggende tuin aan het gemeentebestuur. Het was de laatste wil van mevrouw Markey dat de gemeente een culturele invulling zou geven aan haar villa.

De gemeenteraad keurde op 20 juni van vorig jaar al een samenwerkingsovereenkomst met de vzw WIK-Ziezo goed voor de renovatie van de villa. De renovatiewerken gingen in september 2017 van start.

Nu de werken ver genoeg gevorderd zijn, keurde de gemeenteraad ook de concessieovereenkomst goed. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de woning overgedragen aan WIK-ZieZo en kan de vereniging gedurende 25 jaar gebruik maken van de villa. Als een goede huisvader zal het de villa onderhouden en alle nodige werken uitvoeren. De tuin blijft buiten deze concessie (en zal de gemeente zelf kunnen gebruiken). Het volledige perceel en de villa zelf blijven steeds eigendom van het gemeentebestuur.

meer info:
planning infrastructuur
T 03 2980 9 15

actueel

klik hier voor de voorinschrijving van de zomerwerking 2018


zitdagen belastingen volzet

Om lange wachttijden te voorkomen, was het dit jaar verplicht om vooraf een afspraak te maken voor de zitdagen van de belastingen. Die momenten werden intussen echter allemaal ingevuld. Hebt u toch graag nog wat hulp bij het invullen van uw aangifte personenbelasting? Dan kunt u in mei en juni ook elke werkdag van 9 tot 12 uur terecht in het belastingkantoor aan de Spoorwegstraat 22 in Turnhout. U kunt daarnaast ook uw vragen stellen via het Contactcenter van de FOD Financiën, T 02 572 57 57 (normaal tarief).

mobiliteits-en parkeerstudie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we zullen nemen in Halledorp.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker

culinaire tocht met huifkar of fiets
Berkemei 108
3 juni | 10 uur

expo | Danielle Goffa
de Bijl
28 april t.e.m. 20 mei


expo | Tinka Pittoors en Kris Fierens
de Bijl
26 mei t.e.m. 17 juni
               


concert | Kris De Bruyne Trio
de Kapel
2 juni | 20.30 uur


culinaire fietstocht
tot 30 september

 


Zomer-tekencursus
de Bijl
9 t.e.m. 14 juli