A  A  A  A 
toneel in Villa Markey (09/02/2018)
De gemeenteraad keurde op dinsdag 23 januari een concessieovereenkomst goed tussen gemeente & ocmw Zoersel en de vzw WIK-ZieZo voor het gebruik van Villa Markey.
Villa Markey was vroeger eigendom van mevrouw Yolande Markey. Bij haar overlijden in 2013 schonk zij haar villa en de omliggende tuin aan het gemeentebestuur. Het was de laatste wil van mevrouw Markey dat de gemeente een culturele invulling zou geven aan haar villa.

De gemeenteraad keurde op 20 juni van vorig jaar al een samenwerkingsovereenkomst met de vzw WIK-Ziezo goed voor de renovatie van de villa. De renovatiewerken gingen in september 2017 van start.

Nu de werken ver genoeg gevorderd zijn, keurde de gemeenteraad ook de concessieovereenkomst goed. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de woning overgedragen aan WIK-ZieZo en kan de vereniging gedurende 25 jaar gebruik maken van de villa. Als een goede huisvader zal het de villa onderhouden en alle nodige werken uitvoeren. De tuin blijft buiten deze concessie (en zal de gemeente zelf kunnen gebruiken). Het volledige perceel en de villa zelf blijven steeds eigendom van het gemeentebestuur.

meer info:
planning infrastructuur
T 03 2980 9 15

actueel

gesloten
Op 1 en 2 november is ons administratief centrum uitzonderlijk gesloten.

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere ook een uitgebreide zone 30 ingesteld.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
expo | Gent-Antwerpen: à la carte
de Bijl
van 8 tot en met 30 september

expo | Lena Lafleur
de Bijl
van 6 tot en met 28 oktober


film | Les Gardiennes
de Bijl
18 oktober om 20 uur

lezing | Geerdt Magiels
de Bijl
16 oktober om 20 uur

concert | Euterpe Baroque Consort
Sint Elisabethkerk
19 oktober om 20 uur