A  A  A  A 
Poëzieweek 2018

    


Sinds heel wat jaren trachten we in Zoersel heel wat activiteiten aan te bieden tijdens de Poëzieweek en dat zal in 2018 niet anders zijn. Een bloemlezing…

poëzie in de publieke ruimte
Op Gedichtendag onthullen we in de patio van het administratief centrum een aantal mooie gedichten van dichters uit de lage landen.  Het zijn gedichten in het thema van het platteland, wat kadert in het culturele jaarthema 'Dorp in de Kijker' .      
    
    donderdag 25 januari
    locatie: administratief centrum, Handelslei 167

poëzie in de bib
Leerlingen van de tekenacademie hebben tekeningen gemaakt bij gedichten.  Deze zijn te bezichtigen tijdens de poëzieweek in de bibliotheek van Zoersel.

    van donderdag 25 tot woensdag 31 januari 2018
    locatie: bib Zoersel, Dorp 54

het poëtisch leescafé
Poëzie staat centraal in het leescafé van de bib, waar barman Eddy De Raedt de poëziespits afbijt en om het half uur trakteert op een gedicht.

    donderdag 25 januari 2018
    van 10 tot 13 uur
    locatie: zaal Dorpszicht 2 (bib Zoersel) Dorp 54

poëzie in ZNA Joostens
Frederika Houwelijckx  komt op Poëziedag gedichten voordragen aan de bewoners van ZNA Joostens.  De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Frank Schaffels en Ilse Bickes.

    donderdag 25 januari 2018
    van 18 tot 20 uur
    locatie: ZNA Joostens, Kapellei 133

lezing in de Bijl
Joke Van Leeuwen brengt de lezing: “voorbij de vanzelfsprekendheid” 

    donderdag 25 januari 2018
    van 20 tot 22 uur
    locatie: de Bijl, Dorp 1

voorleessessie
Leerlingen van het vierde leerjaar van de basisschool de Kiekeboes zullen gedichten voorlezen aan de bewoners van het woonzorgcentrum 'de Buurt'.

    vrijdag 26 januari 2018
    locatie: woonzorgcentrum 'de Buurt', Kermisplein

poëzie en expositie
De leerlingen woord van de academie schreven en lezen eigen gedichten voor. Een aantal gedichten werden door de leerlingen van beeldende kunst verwerkt tot prachtige posters. 

    zaterdag 27 januari
    van 10 tot 11 uur
    locatie: bib Zoersel, Dorp 54

poëzie op typische Zoerselse locaties

Na verschillende succesvolle edities van ‘dichter in huis’, zal de gedichtendag dit keer helemaal kaderen  in het culturele jaarthema ‘Dorp in de Kijker’.  Op vier locaties in Zoersel zal een luisterrijk poëzieprogramma gebracht worden, afgewisseld met een streepje muziek.  Ongetwijfeld een unieke ervaring, waar u na afloop nog van kunt nagenieten met een hapje en een drankje. 

    zondag 28 januari 2017


     locatie: pastorij Halle, Halle-Dorp 32
    van 10.30 tot 11.30 uur
    voordracht: Walda Van Onckelen
    muzikale omlijsting: Frank Schaffels

    locatie: jeugdherberg Gagelhof,  Gagelhoflaan 18
    van 13.30 tot 14.30 uur
    voordracht: Lawrence Cortebeeck, Yara Rymen en Glenn Van Hauwenis
    muzikale omlijsting: Lawrence Cortebeeck en Glenn Van Hauwenis

    locatie: Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15
    van 16 tot 17 uur
    voordracht: Rita Van den Broek
    muzikale omlijsting: muziekacademie Zoersel

     locatie: de Sapristie, Handelslei 70
    van 16 tot 17 uur
    voordrachtkunstenares en muzikale omlijsting: Iris Crynen

voorleessessie
Leerlingen van het vierde leerjaar van de basisschool Sint-Elisabethschool zullen gedichten voorlezen aan de bewoners van Residentie Lindenhof.

    maandag 29 januari 2018
    om 13.15 uur
    locatie: Residentie Lindenhof, Molenbaan 14

voorleessessie
Leerlingen van het vierde leerjaar van de basisschool Pierenbos zullen gedichten voorlezen aan de bewoners van Residentie Halmolen.

    dinsdag 30 januari 2018 
    van 10.50 uur  tot 12 uur
    locatie: Residentie Halmolen, Halmolenweg 68


actueelklik hier voor de verkiezingen


mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere ook een uitgebreide zone 30 ingesteld.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker


culinaire fietstocht
tot 30 september


Zoerselse koppen in natuur en landbouw
het Lindepaviljoen
van 1 juli tot 30 september

expo | Gent-Antwerpen: à la carte
de Bijl
van 8 tot en met 30 september


expo | Lena Lafleur
de Bijl
van 6 tot en met 28 oktober


film | Hampstead
de Bijl
13 september om 20 uur