A  A  A  A 
'Wijk-werken' vervangt het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) (12/01/2018)

Op 1 januari 2018 werd het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, kortweg PWA, omgevormd tot het nieuwe ‘wijk-werken’. Hiermee verschuift de materie van het federale naar het Vlaamse niveau, en krijgen de steden en gemeenten de regierol toevertrouwd om deze dienstverlening te organiseren. Om deze rol op een goede manier op te nemen, gingen we de samenwerking aan met de gemeenten Zandhoven, Wijnegem, Schilde, Ranst en Schelle en met ocmw-kenniscentrum KINA.

Het PWA hielp al vele jaren langdurig werklozen, leefloners en bepaalde personen die bijstand genieten, weer aan het werk. Deze dienstverlening blijft grotendeels hetzelfde, maar kreeg op 1 januari een nieuwe naam: ‘wijk-werken KINA’. Omdat het werkingsgebied van ‘wijk-werken’ 60.000 inwoners moet tellen, werken we hiervoor vanaf nu samen met de bovenvermelde partners.

“Met dit gezamenlijk initiatief willen we de waardevolle dienstverlening, die het PWA zovele jaren bood voor onze burgers, scholen en verenigingen, verderzetten en laten groeien”, legt ocmw-voorzitter Katrien Schryvers uit. “We willen nieuwe klanten bereiken en meer werkzoekenden en leefloongerechtigden de kans te geven om als ‘wijk-werker’ actief te zijn. Deze werkervaring kan voor een wijk-werker een geleidelijke opstap richting tewerkstelling in het normaal economisch circuit betekenen.”

Wat verandert er?

  • Bent u een gebruiker van PWA? Dan moet u zich (als gebruiker) opnieuw inschrijven in het nieuwe systeem. Dit kan online via vdab.be/wijk-werken/pwa-gebruiker of telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700.
  • De PWA-cheques worden vervangen door de wijk-werkcheques. Op vdab.be/wijk-werken/pwa-gebruiker vindt u alle informatie over hoe u de cheques kunt omruilen.
  • De prijs van een wijk-werkcheque bedraagt € 7,45. Enkel voor privépersonen zijn wijk-werk cheques fiscaal aftrekbaar.
  • Wijk-werkers die vanaf 1 januari 2018 door VDAB of door het ocmw toegeleid worden, kunnen maximaal 1 jaar als wijk-werker actief zijn. Voor de vroegere PWA-medewerkers geldt deze beperking niet.

lokale antenne
Wilt u beroep doen op ‘wijk-werken’? Dan kunt u, net zoals vroeger, op maandag en donderdag (permanentie van 9 tot 12 uur, in de namiddag op afspraak) terecht bij de lokale wijk-werk bemiddelaar Melissa Stuyck in het administratief centrum (Handelslei 167): T  03 2980 0 00 of

meer info:
- ,https://www.vdab.be/wijk-werken
- Melissa Stuyck, T  03 2980 0 00,

foto: © Jan Vorsselmans

actueel

gesloten
Op 1 en 2 november is ons administratief centrum uitzonderlijk gesloten.

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere ook een uitgebreide zone 30 ingesteld.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
expo | Gent-Antwerpen: à la carte
de Bijl
van 8 tot en met 30 september

expo | Lena Lafleur
de Bijl
van 6 tot en met 28 oktober


film | Les Gardiennes
de Bijl
18 oktober om 20 uur

lezing | Geerdt Magiels
de Bijl
16 oktober om 20 uur

concert | Euterpe Baroque Consort
Sint Elisabethkerk
19 oktober om 20 uur