A  A  A  A 
'Wijk-werken' vervangt het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) (12/01/2018)

Op 1 januari 2018 werd het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, kortweg PWA, omgevormd tot het nieuwe ‘wijk-werken’. Hiermee verschuift de materie van het federale naar het Vlaamse niveau, en krijgen de steden en gemeenten de regierol toevertrouwd om deze dienstverlening te organiseren. Om deze rol op een goede manier op te nemen, gingen we de samenwerking aan met de gemeenten Zandhoven, Wijnegem, Schilde, Ranst en Schelle en met ocmw-kenniscentrum KINA.

Het PWA hielp al vele jaren langdurig werklozen, leefloners en bepaalde personen die bijstand genieten, weer aan het werk. Deze dienstverlening blijft grotendeels hetzelfde, maar kreeg op 1 januari een nieuwe naam: ‘wijk-werken KINA’. Omdat het werkingsgebied van ‘wijk-werken’ 60.000 inwoners moet tellen, werken we hiervoor vanaf nu samen met de bovenvermelde partners.

“Met dit gezamenlijk initiatief willen we de waardevolle dienstverlening, die het PWA zovele jaren bood voor onze burgers, scholen en verenigingen, verderzetten en laten groeien”, legt ocmw-voorzitter Katrien Schryvers uit. “We willen nieuwe klanten bereiken en meer werkzoekenden en leefloongerechtigden de kans te geven om als ‘wijk-werker’ actief te zijn. Deze werkervaring kan voor een wijk-werker een geleidelijke opstap richting tewerkstelling in het normaal economisch circuit betekenen.”

Wat verandert er?

  • Bent u een gebruiker van PWA? Dan moet u zich (als gebruiker) opnieuw inschrijven in het nieuwe systeem. Dit kan online via vdab.be/wijk-werken/pwa-gebruiker of telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700.
  • De PWA-cheques worden vervangen door de wijk-werkcheques. Op vdab.be/wijk-werken/pwa-gebruiker vindt u alle informatie over hoe u de cheques kunt omruilen.
  • De prijs van een wijk-werkcheque bedraagt € 7,45. Enkel voor privépersonen zijn wijk-werk cheques fiscaal aftrekbaar.
  • Wijk-werkers die vanaf 1 januari 2018 door VDAB of door het ocmw toegeleid worden, kunnen maximaal 1 jaar als wijk-werker actief zijn. Voor de vroegere PWA-medewerkers geldt deze beperking niet.

lokale antenne
Wilt u beroep doen op ‘wijk-werken’? Dan kunt u, net zoals vroeger, op maandag en donderdag (permanentie van 9 tot 12 uur, in de namiddag op afspraak) terecht bij de lokale wijk-werk bemiddelaar Melissa Stuyck in het administratief centrum (Handelslei 167): T  03 2980 0 00 of

meer info:
- ,https://www.vdab.be/wijk-werken
- Melissa Stuyck, T  03 2980 0 00,

foto: © Jan Vorsselmans

actueel

klik hier voor de zomerwerking 2018


kampvuurverbod en rook- en vuurverbod in natuurgebieden
Het is uitzonderlijk droog in heel Vlaanderen, waardoor het Agentschap Natuur en Bos fase rood van de brandwaarschuwingsindex heeft afgekondigd. Dit houdt in dat het vanaf nu tot tegenbericht verboden is om kampvuren te maken. Daarnaast is er ook een rook- en vuurverbod in natuurgebieden. Overtredingen worden gestraft. Let bovendien extra goed op als u gaat barbecueën. Lees hier meer over de risico’s van natuurbranden.

openingsuren tijdens zomervakantie
Van 1 juli tot en met 31 augustus zien de openingsuren van het administratief centrum (Handelslei 167) er iets anders uit. Wij helpen u dan graag verder van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17 tot 20 uur. 's Namiddags zijn we telefonisch bereikbaar. Onze sociale dienst werkt elke namiddag ook op afspraak.

Onze gemeentelijke diensten, inclusief onderhoud infrastructuur (Zonneputteke) en de drie bibliotheken, zijn gesloten op woensdag 11 juli naar aanleiding van de Vlaamse feestdag.

mobiliteits-en parkeerstudie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we zullen nemen in Halledorp.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker


Zomer-tekencursus
de Bijl
9 t.e.m. 14 juli


Vlaanderen Feest!
de Kapel
8 juli | 16 uur


culinaire fietstocht
tot 30 september


Zoerselse koppen in natuur en landbouw
het Lindepaviljoen
1 juli tot 30 september