A  A  A  A 
een bruisend jaar als Dorp in de Kijker (12/01/2018)

Sinds 2001 zet Landelijke Gilden, dé vereniging voor mensen met een hart voor het platteland, per provincie één dorp in de kijker. Zo wil ze de mensen van het dorp samenbrengen en de lokale verenigingen stimuleren om de handen in elkaar te slaan. In de provincie Antwerpen viel die keuze op ... Zoersel! Bereid u dus maar voor op een bruisend jaar vol activiteiten!

In 2018 krijgen we de kans om - samen met de Zoerselse afdelingen van Landelijke Gilden en onze socio-culturele verenigingen - al onze troeven en tradities een jaar lang extra in de verf te zetten.

Zoersel in de kijker
2018 belooft dus een uniek jaar te worden, waarin wij als Zoerselaars ‘ons’ dorpsleven aan de buitenwereld kunnen tonen. Het is een mooie gelegenheid om de eigenheid van onze gemeente te herontdekken, te promoten en te koesteren. Dat is ook ons bestuur en de Zoerselse cultuurraad niet ontgaan. Zij ondersteunden dit initiatief maar al te graag en maakten van ‘dorp in de kijker’ het culturele jaarthema van 2018.

Samen met de twee Zoerselse afdelingen van Landelijke Gilden (Halle-Sint-Antonius en Zoersel) brachten we onze socio-culturele verenigingen bijeen en stelden we - met de steun van Leader - een gevarieerd jaarprogramma op. U zult het geweten hebben: Zoersel is een plattelandsgemeente om fier op te zijn!

Meer informatie vindt u in ons Zoerselmagazine van december 2017 (p. 4-5) en in de brochure 'Dorp in de Kijker' die u in de brievenbus vond.

Daarnaast vindt u het volledige programma van Dorp in de Kijker op onze website.

meer info:
Annemie De Meester, T 03 2980 7 13,


actueel

klik hier voor de zomerwerking 2018


kampvuurverbod en rook- en vuurverbod in natuurgebieden
Het is uitzonderlijk droog in heel Vlaanderen, waardoor het Agentschap Natuur en Bos fase rood van de brandwaarschuwingsindex heeft afgekondigd. Dit houdt in dat het vanaf nu tot tegenbericht verboden is om kampvuren te maken. Daarnaast is er ook een rook- en vuurverbod in natuurgebieden. Overtredingen worden gestraft. Let bovendien extra goed op als u gaat barbecueën. Lees hier meer over de risico’s van natuurbranden.

openingsuren tijdens zomervakantie
Van 1 juli tot en met 31 augustus zien de openingsuren van het administratief centrum (Handelslei 167) er iets anders uit. Wij helpen u dan graag verder van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17 tot 20 uur. 's Namiddags zijn we telefonisch bereikbaar. Onze sociale dienst werkt elke namiddag ook op afspraak.

Onze gemeentelijke diensten, inclusief onderhoud infrastructuur (Zonneputteke) en de drie bibliotheken, zijn gesloten op woensdag 11 juli naar aanleiding van de Vlaamse feestdag.

mobiliteits-en parkeerstudie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we zullen nemen in Halledorp.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker


Zomer-tekencursus
de Bijl
9 t.e.m. 14 juli


Vlaanderen Feest!
de Kapel
8 juli | 16 uur


culinaire fietstocht
tot 30 september


Zoerselse koppen in natuur en landbouw
het Lindepaviljoen
1 juli tot 30 september