A  A  A  A 
een bruisend jaar als Dorp in de Kijker (12/01/2018)

Sinds 2001 zet Landelijke Gilden, dé vereniging voor mensen met een hart voor het platteland, per provincie één dorp in de kijker. Zo wil ze de mensen van het dorp samenbrengen en de lokale verenigingen stimuleren om de handen in elkaar te slaan. In de provincie Antwerpen viel die keuze op ... Zoersel! Bereid u dus maar voor op een bruisend jaar vol activiteiten!

In 2018 krijgen we de kans om - samen met de Zoerselse afdelingen van Landelijke Gilden en onze socio-culturele verenigingen - al onze troeven en tradities een jaar lang extra in de verf te zetten.

Zoersel in de kijker
2018 belooft dus een uniek jaar te worden, waarin wij als Zoerselaars ‘ons’ dorpsleven aan de buitenwereld kunnen tonen. Het is een mooie gelegenheid om de eigenheid van onze gemeente te herontdekken, te promoten en te koesteren. Dat is ook ons bestuur en de Zoerselse cultuurraad niet ontgaan. Zij ondersteunden dit initiatief maar al te graag en maakten van ‘dorp in de kijker’ het culturele jaarthema van 2018.

Samen met de twee Zoerselse afdelingen van Landelijke Gilden (Halle-Sint-Antonius en Zoersel) brachten we onze socio-culturele verenigingen bijeen en stelden we - met de steun van Leader - een gevarieerd jaarprogramma op. U zult het geweten hebben: Zoersel is een plattelandsgemeente om fier op te zijn!

Meer informatie vindt u in ons Zoerselmagazine van december 2017 (p. 4-5) en in de brochure 'Dorp in de Kijker' die u in de brievenbus vond.

Daarnaast vindt u het volledige programma van Dorp in de Kijker op onze website.

meer info:
Annemie De Meester, T 03 2980 7 13,


actueel

gesloten
Op 1 en 2 november is ons administratief centrum uitzonderlijk gesloten.

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere ook een uitgebreide zone 30 ingesteld.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
expo | Gent-Antwerpen: à la carte
de Bijl
van 8 tot en met 30 september

expo | Lena Lafleur
de Bijl
van 6 tot en met 28 oktober


film | Les Gardiennes
de Bijl
18 oktober om 20 uur

lezing | Geerdt Magiels
de Bijl
16 oktober om 20 uur

concert | Euterpe Baroque Consort
Sint Elisabethkerk
19 oktober om 20 uur