A  A  A  A 
een bruisend jaar als Dorp in de Kijker (12/01/2018)

Sinds 2001 zet Landelijke Gilden, dé vereniging voor mensen met een hart voor het platteland, per provincie één dorp in de kijker. Zo wil ze de mensen van het dorp samenbrengen en de lokale verenigingen stimuleren om de handen in elkaar te slaan. In de provincie Antwerpen viel die keuze op ... Zoersel! Bereid u dus maar voor op een bruisend jaar vol activiteiten!

In 2018 krijgen we de kans om - samen met de Zoerselse afdelingen van Landelijke Gilden en onze socio-culturele verenigingen - al onze troeven en tradities een jaar lang extra in de verf te zetten.

Zoersel in de kijker
2018 belooft dus een uniek jaar te worden, waarin wij als Zoerselaars ‘ons’ dorpsleven aan de buitenwereld kunnen tonen. Het is een mooie gelegenheid om de eigenheid van onze gemeente te herontdekken, te promoten en te koesteren. Dat is ook ons bestuur en de Zoerselse cultuurraad niet ontgaan. Zij ondersteunden dit initiatief maar al te graag en maakten van ‘dorp in de kijker’ het culturele jaarthema van 2018.

Samen met de twee Zoerselse afdelingen van Landelijke Gilden (Halle-Sint-Antonius en Zoersel) brachten we onze socio-culturele verenigingen bijeen en stelden we - met de steun van Leader - een gevarieerd jaarprogramma op. U zult het geweten hebben: Zoersel is een plattelandsgemeente om fier op te zijn!

Meer informatie vindt u in ons Zoerselmagazine van december 2017 (p. 4-5) en in de brochure 'Dorp in de Kijker' die u in de brievenbus vond.

Daarnaast vindt u het volledige programma van Dorp in de Kijker op onze website.

meer info:
Annemie De Meester, T 03 2980 7 13,


actueel
zitdagen belastingen volzet
Om lange wachttijden te voorkomen, was het dit jaar verplicht om vooraf een afspraak te maken voor de zitdagen van de belastingen. Die momenten werden intussen echter allemaal ingevuld. Hebt u toch graag nog wat hulp bij het invullen van uw aangifte personenbelasting? Dan kunt u in mei en juni ook elke werkdag van 9 tot 12 uur terecht in het belastingkantoor aan de Spoorwegstraat 22 in Turnhout. U kunt daarnaast ook uw vragen stellen via het Contactcenter van de FOD Financiën, T 02 572 57 57 (normaal tarief).

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halle-Dorp

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker


concert | Tri Viocal
cultuurhuis de Bijl
20 april | 20 uur 


expo | Walter Temmerman
cultuurhuis de Bijl
31 maart tot 22 april
 

kunst en muziek ontmoeten
drie locaties
6 mei | vanaf 14 uur 

Pierendag 2018
De Blokskens
12 mei | 16.30 uur

culinaire tocht met huifkar of fiets
Berkemei 108
3 juni | 10 uur

concert | Kris De Bruyne Trio 

de Kapel
2 juni | 20.30 uur


expo | Tinka Pittoors en Kris Fierens
de Bijl
26 mei tot 17 juni
               


Zomer-tekencursus
de Bijl
9 juli


culinaire fietstocht
tot 30 september