A  A  A  A 
zwerfvuil en sluikstort blijven niet onopgemerkt (14/09/2017)

Stoort u zich ook zo aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen? Dan bent u zeker niet de enige. Ondanks alle inspanningen om dit probleem een halt toe te roepen, blijven zwerfvuil en sluikstort nog te veel aanwezig. Samen met IGEAN en Lokale Politie Voorkempen nemen we dan ook graag deel aan de ‘handhavingsweek’, waarbij we een extra oogje in het zeil zullen houden om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan.

Wij – gemeente & OCMW, IGEAN en de Lokale Politie Voorkepen – spannen ons, samen met andere overheden en vele vrijwilligers, al jaren in om zwerfvuil en sluikstort in te perken: we sensibiliseren de burgers, organiseren opruimacties en zetten allerlei doelgerichte projecten op. Maar volgende week, meer bepaald van 18 tot en met 24 september, gaan we nog een stapje verder. Dan geven we extra aandacht aan ‘de handhaving van zwerfvuil en sluikstort’.

Deze handhavingsweek kadert in de actie ‘Mooimakers’, een Vlaams samenwerkingsverband van OVAM, Fost Plus en de lokale besturen (VVSG) om Vlaanderen – én uw buurt – sluikstort- en zwerfvuilvrij te maken. In augustus hadden ze ook de campagne 'Doe alsof u thuis bent... en gooi uw afval niet op de grond'.

concreet
"In heel Vlaanderen zullen er volgende week meer controles zijn,  zowel anoniem als in uniform", zegt burgemeester Liesbeth Verstreken. "We richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden, door hen aan te spreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen ... Maar er zal ook aandacht gaan naar sensibilisering van jongeren of het aanmoedigen van burgers die het goede voorbeeld geven."

ook u kunt helpen
In de eerste plaats natuurlijk door uw afval gewoon in de vuilnisbak te gooien, en niet zomaar op de grond, in de bosjes … Anderzijds vragen we u om sluikstort of zwerfvuil altijd zo snel mogelijk te melden bij onze medewerkers van de dienst milieu.

meer info:
, T 03 2980 9 10
www.mooimakers.be, T 015 28 41 56,

actueel
stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halle-Dorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.

feestbusticket | nu via sms
Wilt u zich ook dit jaar veilig verplaatsen tijdens de nacht van oud naar nieuw? Dat kan met de feestbussen van De Lijn, als u een ‘oudjaar sms-ticket’ hebt. Een tikje anders dan vorig jaar dus. Lees hier meer.


 


In de kijker
 


Wintersalon
Cultuurhuis de Bijl
2 t.e.m. 30 december
24 december gesloten

 

Essentie
Hilde Megens & Frans Van Giel 
Cultuurhuis de Bijl
6 t.e.m. 28 januari


Il Capiltale Umano
Cultuurhuis de Bijl
don. 14 december - 20 uur


Kollektivet
Cultuurhuis De Bijl
don. 11 januari - 20 uur 


Joke van Leeuwen | voorbij de vanzelfsprekendheid
Cultuurhuis de Bijl
don. 25 januari - 20 uur