A  A  A  A 
zwerfvuil en sluikstort blijven niet onopgemerkt (14/09/2017)

Stoort u zich ook zo aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen? Dan bent u zeker niet de enige. Ondanks alle inspanningen om dit probleem een halt toe te roepen, blijven zwerfvuil en sluikstort nog te veel aanwezig. Samen met IGEAN en Lokale Politie Voorkempen nemen we dan ook graag deel aan de ‘handhavingsweek’, waarbij we een extra oogje in het zeil zullen houden om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan.

Wij – gemeente & OCMW, IGEAN en de Lokale Politie Voorkepen – spannen ons, samen met andere overheden en vele vrijwilligers, al jaren in om zwerfvuil en sluikstort in te perken: we sensibiliseren de burgers, organiseren opruimacties en zetten allerlei doelgerichte projecten op. Maar volgende week, meer bepaald van 18 tot en met 24 september, gaan we nog een stapje verder. Dan geven we extra aandacht aan ‘de handhaving van zwerfvuil en sluikstort’.

Deze handhavingsweek kadert in de actie ‘Mooimakers’, een Vlaams samenwerkingsverband van OVAM, Fost Plus en de lokale besturen (VVSG) om Vlaanderen – én uw buurt – sluikstort- en zwerfvuilvrij te maken. In augustus hadden ze ook de campagne 'Doe alsof u thuis bent... en gooi uw afval niet op de grond'.

concreet
"In heel Vlaanderen zullen er volgende week meer controles zijn,  zowel anoniem als in uniform", zegt burgemeester Liesbeth Verstreken. "We richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden, door hen aan te spreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen ... Maar er zal ook aandacht gaan naar sensibilisering van jongeren of het aanmoedigen van burgers die het goede voorbeeld geven."

ook u kunt helpen
In de eerste plaats natuurlijk door uw afval gewoon in de vuilnisbak te gooien, en niet zomaar op de grond, in de bosjes … Anderzijds vragen we u om sluikstort of zwerfvuil altijd zo snel mogelijk te melden bij onze medewerkers van de dienst milieu.

meer info:
, T 03 2980 9 10
www.mooimakers.be, T 015 28 41 56,

actueel
zitdagen belastingen volzet
Om lange wachttijden te voorkomen, was het dit jaar verplicht om vooraf een afspraak te maken voor de zitdagen van de belastingen. Die momenten werden intussen echter allemaal ingevuld. Hebt u toch graag nog wat hulp bij het invullen van uw aangifte personenbelasting? Dan kunt u in mei en juni ook elke werkdag van 9 tot 12 uur terecht in het belastingkantoor aan de Spoorwegstraat 22 in Turnhout. U kunt daarnaast ook uw vragen stellen via het Contactcenter van de FOD Financiën, T 02 572 57 57 (normaal tarief).

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halle-Dorp

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker


concert | Tri Viocal
cultuurhuis de Bijl
20 april | 20 uur 


expo | Walter Temmerman
cultuurhuis de Bijl
31 maart tot 22 april
 

kunst en muziek ontmoeten
drie locaties
6 mei | vanaf 14 uur 

Pierendag 2018
De Blokskens
12 mei | 16.30 uur

culinaire tocht met huifkar of fiets
Berkemei 108
3 juni | 10 uur

concert | Kris De Bruyne Trio 

de Kapel
2 juni | 20.30 uur


expo | Tinka Pittoors en Kris Fierens
de Bijl
26 mei tot 17 juni
               


Zomer-tekencursus
de Bijl
9 juli


culinaire fietstocht
tot 30 september