A  A  A  A 
Zoersel trekt pleegzorgcampagne in provincie Antwerpen (15/09/2017)

Vandaag ondertekenden we samen met Pleegzorg Antwerpen (de provinciale tak van Pleegzorg Vlaanderen) een samenwerkingsovereenkomst rond pleegzorg. Hiermee trapt onze gemeente de wervingscampagne voor pleegzorggemeenten in de provincie Antwerpen in gang. Met de ondertekening van het charter willen we pleegzorg in onze gemeente bekender maken en verder uitbouwen.

In Zoersel zijn er 14 pleeggezinnen die samen 18 kinderen opvangen. Dit aantal moet echter nog een heel stuk de hoogte in. “Op dit moment worden meer dan 6.000 kinderen in Vlaanderen opgevangen in een pleeggezin. Maar door een tekort aan passende pleeggezinnen, kan er op dit moment voor meer dan 500 kinderen geen plekje in een pleeggezin gevonden worden”, legt ocmw-voorzitter Katrien Schryvers uit. “Samen met Pleegzorg Provincie Antwerpen stelden we daarom een actieplan op om onze inwoners warm te maken voor het pleegouderschap.”

charter pleegzorggemeente
Alle acties en afspraken werden vastgelegd in een ‘charter pleegzorggemeente’. De ondertekening van het charter betekent het officiële startschot van een heuse sensibiliseringscampagne, die Zoerselse gezinnen met een warm hart rechtstreeks en op een laagdrempelige manier wil laten kennismaken met pleegzorg.

Daarnaast wordt in september het voorstel ‘Z|pas voor pleeggezinnen’ gestemd in de ocmw-raad. Dit voorstel moet ervoor zorgen dat ook Zoerselse pleegzorggezinnen kunnen genieten van alle voordelen van de gemeentelijke Z|pas, zoals korting bij culturele en sportieve activiteiten die gemeente & ocmw Zoersel organiseert, bij zomeractiviteiten voor kinderen, schooluitstappen en zwemlessen in het zwembad van Pulderbos. (Meer informatie vindt u op www.zoersel.be/zpas.)

meer info:
Wilt u graag meer informatie willen over een potentieel pleegouderschap, dan kunt u met al uw vragen terecht bij Pleegzorg Antwerpen, T 015 44 00 60, , www.pleegzorgvlaanderen.be.
Ouders die het pleegzorgverhaal graag horen van pleegmama Kris, vinden haar getuigenis via https://vimeo.com/233958745.

actueel
zitdagen belastingen volzet
Om lange wachttijden te voorkomen, was het dit jaar verplicht om vooraf een afspraak te maken voor de zitdagen van de belastingen. Die momenten werden intussen echter allemaal ingevuld. Hebt u toch graag nog wat hulp bij het invullen van uw aangifte personenbelasting? Dan kunt u in mei en juni ook elke werkdag van 9 tot 12 uur terecht in het belastingkantoor aan de Spoorwegstraat 22 in Turnhout. U kunt daarnaast ook uw vragen stellen via het Contactcenter van de FOD Financiën, T 02 572 57 57 (normaal tarief).

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halle-Dorp

In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker


concert | Tri Viocal
cultuurhuis de Bijl
20 april | 20 uur 


expo | Walter Temmerman
cultuurhuis de Bijl
31 maart tot 22 april
 

kunst en muziek ontmoeten
drie locaties
6 mei | vanaf 14 uur 

Pierendag 2018
De Blokskens
12 mei | 16.30 uur

culinaire tocht met huifkar of fiets
Berkemei 108
3 juni | 10 uur

concert | Kris De Bruyne Trio 

de Kapel
2 juni | 20.30 uur


expo | Tinka Pittoors en Kris Fierens
de Bijl
26 mei tot 17 juni
               


Zomer-tekencursus
de Bijl
9 juli


culinaire fietstocht
tot 30 september