A  A  A  A 
Zoersel trekt pleegzorgcampagne in provincie Antwerpen (15/09/2017)

Vandaag ondertekenden we samen met Pleegzorg Antwerpen (de provinciale tak van Pleegzorg Vlaanderen) een samenwerkingsovereenkomst rond pleegzorg. Hiermee trapt onze gemeente de wervingscampagne voor pleegzorggemeenten in de provincie Antwerpen in gang. Met de ondertekening van het charter willen we pleegzorg in onze gemeente bekender maken en verder uitbouwen.

In Zoersel zijn er 14 pleeggezinnen die samen 18 kinderen opvangen. Dit aantal moet echter nog een heel stuk de hoogte in. “Op dit moment worden meer dan 6.000 kinderen in Vlaanderen opgevangen in een pleeggezin. Maar door een tekort aan passende pleeggezinnen, kan er op dit moment voor meer dan 500 kinderen geen plekje in een pleeggezin gevonden worden”, legt ocmw-voorzitter Katrien Schryvers uit. “Samen met Pleegzorg Provincie Antwerpen stelden we daarom een actieplan op om onze inwoners warm te maken voor het pleegouderschap.”

charter pleegzorggemeente
Alle acties en afspraken werden vastgelegd in een ‘charter pleegzorggemeente’. De ondertekening van het charter betekent het officiële startschot van een heuse sensibiliseringscampagne, die Zoerselse gezinnen met een warm hart rechtstreeks en op een laagdrempelige manier wil laten kennismaken met pleegzorg.

Daarnaast wordt in september het voorstel ‘Z|pas voor pleeggezinnen’ gestemd in de ocmw-raad. Dit voorstel moet ervoor zorgen dat ook Zoerselse pleegzorggezinnen kunnen genieten van alle voordelen van de gemeentelijke Z|pas, zoals korting bij culturele en sportieve activiteiten die gemeente & ocmw Zoersel organiseert, bij zomeractiviteiten voor kinderen, schooluitstappen en zwemlessen in het zwembad van Pulderbos. (Meer informatie vindt u op www.zoersel.be/zpas.)

meer info:
Wilt u graag meer informatie willen over een potentieel pleegouderschap, dan kunt u met al uw vragen terecht bij Pleegzorg Antwerpen, T 015 44 00 60, , www.pleegzorgvlaanderen.be.
Ouders die het pleegzorgverhaal graag horen van pleegmama Kris, vinden haar getuigenis via https://vimeo.com/233958745.

actueel
stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halle-Dorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.

feestbusticket | nu via sms
Wilt u zich ook dit jaar veilig verplaatsen tijdens de nacht van oud naar nieuw? Dat kan met de feestbussen van De Lijn, als u een ‘oudjaar sms-ticket’ hebt. Een tikje anders dan vorig jaar dus. Lees hier meer.


 


In de kijker
 


Wintersalon
Cultuurhuis de Bijl
2 t.e.m. 30 december
24 december gesloten

 

Essentie
Hilde Megens & Frans Van Giel 
Cultuurhuis de Bijl
6 t.e.m. 28 januari


Il Capiltale Umano
Cultuurhuis de Bijl
don. 14 december - 20 uur


Kollektivet
Cultuurhuis De Bijl
don. 11 januari - 20 uur 


Joke van Leeuwen | voorbij de vanzelfsprekendheid
Cultuurhuis de Bijl
don. 25 januari - 20 uur