A  A  A  A 
Nieuws
oud brood is niet goed voor eenden!
Gezellig met de (klein)kinderen de eendjes in het park gaan voederen? Niet doen! U denkt dat u de dieren een plezier doet, maar eigenlijk maakt u ze ziek.
knip Oude Baan | proefproject
Al geruime tijd zijn er verschillende klachten over het toenemend sluipverkeer in de Oude Baan tussen de Kapellei en de Waterstraat/Raymond Delbekestraat. Daarom denken we aan een knip in de Oude Baan.
actueel


verkiezingen 2019


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 

       


tentoonstelling | Frans Van Roy: Pa'lante'
de Bijl
2 tot en met 24 maart  

  
     


lezing | Peter Verlinden: Massamedia 
de Kapel
22 maart om 14 uur 


concert | AurĂ©lie Viegas & Wim Brabants
de Bijl
22 maart om 20 uur