A  A  A  A 
dienst Personeel

wat doet de personeelsdienst

  • deze dienst zorgt voor alle personeelszaken, de loonadministratie en de verzekeringen van het personeel
  • helpt in sociale zaken van en voor het personeel
  • beheert de vergoedingen van de gemachtigde opzichters, onderwijs en de lesgevers van de vormingsdienst
  • is het secretariaat van de commissie gelijke kansenplan 
  • doet de administratie van benoeming en aanstelling van het gemeentelijk onderwijzend personeel
  • en zorgt voor een permanente vorming van het personeel
producten van de personeelsdienst