A  A  A  A 
Middenstand

Wat doet de gemeentelijke dienst middenstand?

  • Zij bieden ondersteuning aan de lokale ondernemingen en staan in voor een aantal specifieke diensten en attesten voor ondernemers.

Deze dienst staat in voor: 



Verenigingen voor middenstand :
E-loket: Formulieren ondernemers & zelfstandigen
dienst ondernemen
administratief centrum
Handelslei 167 - 2980