jumelageraad

De jumelageraad 'Eurozoersel' is een adviesraad voor het jumelagebeleid. Jumelage staat voor de band tussen twee organisaties. In deze context houdt het de vriendschappelijke betrekkingen in die wij hebben met verschillende Europese steden. 

Wij hebben drie officiële jumelages met:

Daarnaast hebben we drie vriendschapsbanden met:

Om de vier jaar vindt het 'Eurozoersel jumelagefeest' plaats. Tijdens dit event komen mensen van over heel Europa samen in Zoersel.

De raad:

  • bevordert de samenwerking tussen de Zoerselse jumelagecomités en coördineert hun activiteiten;
  • organiseert gezamenlijke activiteiten;
  • organiseert het 'Eurozoersel jumelagefeest';
  • onderzoekt subsidiemogelijkheden voor de financiering van jumelageprojecten.

De raad komt minstens vier keer per jaar samen. 

De raad is samengesteld uit:

  • een voorzitter
  • vertegenwoordigers van Zoerselse jumelagecomités
  • genodigde inwoners, groepen en verenigingen
  • de burgemeester
  • de schepen bevoegd voor jumelages
  • een medewerker van de dienst vrije tijd

agenda

verslagen