publieke consultatie | beheerplan Dwergenbos

lopende publieke consultatie

aanvrager: Kempens Landschap vzw, gemeente & ocmw Zoersel

onderwerp: Het Dwergenbos is een gevarieerde natuur(speel)zone met verschillende types bos, poelen en open plekken. Ze ligt achter de Dwergenbergen aan de Gestelsebaan en bestaat uit vier zones: een speelzone en wandelpaden, een groot speelbos, een klein speelbos en een tijdelijke bloemenweide. Er werd voor deze zones een beheerplan opgesteld.

periode publieke consultatie: van 24 augustus tot en met 24 september 2020

inzage: het ontwerp van de toegankelijkheidsregeling en het bijhorend plan liggen tijdens de consultatie ter inzage bij de dienst milieu, Handelslei 167, 2980 Zoersel.

bezwaren of opmerkingen (tot uiterlijk 24 september 2020):

  • via mail naar milieu@zoersel.be
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen ter attentie van dienst milieu, Handelslei 167, 2980 Zoersel