oproep voor organisatie vuurwerk op centrale locatie

De gemeenteraad van november besliste dat de burgemeester een uitzondering kan toestaan op het algemene verbod op het afsteken van vuurwerk. Die uitzondering betreft vuurwerk afgestoken op nieuwjaarsnacht tussen 0 en 0.30 uur op een centrale plaats per deelgemeente. Enkel de personen aangeduid door het college (na een oproep) kunnen deze toelating van de burgemeester krijgen.

In uitvoering hiervan doet het college nu een oproep. Wilt u het afsteken van vuurwerk organiseren op een centrale plaats in een van onze drie dorpskernen? U mag als indiener zelf een voorstel doen van locatie. Uw voorstel wordt in zijn geheel beoordeeld, samen met de brandweer, op de veiligheidsaspecten.

voorwaarden

  • U engageert zich om maatregelen te nemen die de overlast beperken.

  • Het afsteken gebeurt op een professionele manier.

  • U legt een veiligheidsplan (perimeter, afscheiding, blusmateriaal,…) voor met acties die u neemt om de veiligheid van de toeschouwers te garanderen.

  • Uw voorgestelde locatie is vlot bereikbaar en publiek toegankelijk.

kandidaat stellen

Giet bovenstaande voorwaarden in een schriftelijk voorstel en dien dit uiterlijk op vrijdag 20 december voor 16 uur in via e-mail naar evenementen@zoersel.be.