OO | woning met praktijkruimte - Beukenlaan 58

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Van Hemeldonck Tim
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met kinesistenpraktijkruimte
periode openbaar onderzoek: van 6 mei 2020 tot 4 juni 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020039670

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel