OO | verkaveling Achterstraat 221 - Kapellei 82

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Vorsselmans
onderwerp: een verkaveling voor de realisatie van 2 kavels voor aaneengesloten bebouwing
periode openbaar onderzoek: van 6 oktober 2020 tot 4 november 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020121128

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel