OO | verkavelen van gronden - Handelslei 73

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Siska Dumoulin
onderwerp: een verkaveling voor de realisatie van 1 kavel voor aaneengesloten bebouwing en handelsvoorzieningen
periode openbaar onderzoek: van 26 november tot en met 25 december 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021164969

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel