OO | stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Vlaamse Regering 
onderwerp: publieke inspraak over de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma
periode openbaar onderzoek: van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021
lees meer op www.volvanwater.be

 

bezwaren of opmerkingen: