OO | project Delhaize - Kapellei 190

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Vergi bvba
onderwerp: het bouwen van een nieuwe supermarkt en retailruimte met 25 woongelegenheden, een ondergrondse parking, exploitatie van een 3e klasse inrichting volgens VLAREM en aanvraag omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
periode openbaar onderzoek: 20 mei 2020 - 18 juni 2020
omgevingsloketnummer: OMV_ 2020013574

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel