OO | natuurvergunning - Monnikenheide 3

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Emmäus
onderwerp: het vellen van 2 zomereiken, 1 tamme kastanje en 3 berken
periode openbaar onderzoek: van 2 september 2021 tot 2 oktober 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021133795

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel