OO | kantoor met 4 appartementen - Dorp 18-20

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Somers Ben
onderwerp: het bouwen van een kantoor met zaakgebonden publiciteit, 4 appartementen en 4 garageboxen na sloping van een kantoor, een ééngezinswoning en vrijstaande garages 
periode openbaar onderzoek: van 6 mei 2020 tot 4 juni 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020038222

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel