OO | het uitvoeren van een inbreidingsproject 'urban villa', bestaande uit een meergezinswoning met 14 wooneenheden - Zandstraat 30

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: ICARE
onderwerp: het uitvoeren van een inbreidingsproject 'urban villa', bestaande uit een meergezinswoning met 14 wooneenheden
periode openbaar onderzoek: van 18 november tot en met 17 december 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021161585

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel