OO | het plaatsen van een bovengrondse AdBlue opslagcontainer met verdeelzuil en de hernieuwing van een vergunning na verandering door uitbreiding van een klasse 1 inrichting - Rodendijk 58

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Patrick Robberechts voor Lukoil Belgium N.V.
onderwerp: het plaatsen van een bovengrondse AdBlue opslagcontainer met verdeelzuil en de hernieuwing van een vergunning na verandering door uitbreiding van een klasse 1 inrichting omvattende :

 • Het lozen van max. 1,1 m³/uur, 2,7 m³/dag en 57 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering via een KWS-afscheider (rubriek 3.4.1.a)) – verandering door uitbreiding 1,05 m³/uur – klasse 3;
 • Brandstof-verdeelinstallatie met 12 verdeelslangen (rubriek 6.5.2°) – hernieuwing – klasse 2;
 • Fysisch behandelen (samenpersen - ontspannen) van gassen. Vermogen van CNG-compressor 40 kW, koelinstallaties shop (frigo's, vriezers) 16,44 kW, airconditioning 19,60 kW en een luchtcompressor tbv. de bandenblazer 0,75 kW (rubriek 16.3.2°a)) – verandering door uitbreiding met 36,79 kW – klasse 3;
 • Brandstof-verdeelinstallatie CNG (compressed natural gas = aardgas) met 2 verdeelslangen (rubriek 16.9.e)) – hernieuwing – klasse 1;
 • De opslag van gas in reservoirs. De CNG bufferopslag van 4.480 l aardgas in 56 cilinders met elk een inhoud van 80 l (rubriek 17.1.2.2.2°) – hernieuwing – klasse 2;
 • De opslag van 24,99 ton (30.000 l; ρ= 0,833kg/liter) “Diesel Plus/Diesel/B7 in een ondergrondse dubbelwandige houder van 30.000 liter (rubriek 17.3.2.1.1.2°) – hernieuwing – klasse 2;
 • De opslag van gevaarlijke stoffen: opslag van 34,875 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1:
  11,625 ton (15.000l; ρ= 0,775 kg/liter) "Superplus 98" / Euro 98 / E5 in een ondergrondse, dubbelwandige, gecompartimenteerde houder van 45.000l
  23,25 ton (30.000l; ρ= 0,775 kg/liter) "Eurosuper 95+" / Euro 95 / E10 in een ondergrondse, dubbelwandige, gecompartimenteerde houder van 45.000l

(rubriek 17.3.2.2.2°a)) – hernieuwing – klasse 2;

 • De opslag van gevaarlijke producten in kleinhandelsverpakkingen (1.000 l koelvloeistof, 1.000 l antivries, 1.000 l smeerolie en 1.000 l ruitensproeiervloeistof = totaal: 4.000 l (rubriek 17.4.) – hernieuwing  –  klasse 3.

Vlaremrubrieken: 3.4.1.a); 6.5.2°; 16.3.2°a); 16.9.e); 17.1.2.2.2°; 17.3.2.1.1.2°; 17.3.2.2.2°a); 17.4.
periode openbaar onderzoek: van 2 april tot en met 3 mei 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2021050152

 

bezwaren of opmerkingen:

 • online via het Omgevingsloket
 • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
  ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel