OO | het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning na afbraak bestaande woning - Goudbloemlaan 31

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Bart Picard
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning na afbraak bestaande woning waarbij, in toepassing van art. 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften wordt gevraagd voor wat betreft het gebruik van een plat dak als dakvorm i.p.v een dak met een hellingsgraad tussen 10° en 60° en het deels gebruik van hout als gevelbekleding t.h.v. de garage op het gelijkvloers
periode openbaar onderzoek: van 18 november tot en met 17 december 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021167284

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel