OO | het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met afzonderlijke tuinberging en garage/berging in de linker zijtuinstrook - Hertendreef 11

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Jan en Erlynn Taverniers - Stevens
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met afzonderlijke tuinberging en garage/berging in de linker zijtuinstrook waarbij, in toepassing van art. 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften wordt gevraagd voor wat betreft de kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw van 6,4 m i.p.v. de maximaal voorgeschreven hoogte van 6 m
periode openbaar onderzoek: van 18 november tot en met 17 december 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021150947

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel