OO | het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport in de linker zijtuinstrook en de exploitatie van een tijdelijke grondbemaling - Liefkenshoek 77

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Mattibouw
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport in de linker zijtuinstrook en de exploitatie van een tijdelijke grondbemaling waarbij, in toepassing van art. 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de voorgevelbreedte van het hoofdgebouw (14 m i.p.v. maximaal voorgeschreven 2/3 van de perceelbreedte, hetzij 13,33 m), de bouwhoogte van het hoofdgebouw ( referentiepeil grondpeil I;p.v. trottoirniveau) en een kroonlijsthoogte van 3,5 m voor de carport in de zijtuinstrook i.p.v de maximaal voorgeschreven hoogte van 3 m.
periode openbaar onderzoek: van 18 november tot en met 17 december 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021142055

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel