OO | het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, het rooien van bomen en de exploitatie van een tijdelijke grondbemaling - Platanenlaan 51

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Patrick en Angèle Horemans - Bosschaerts
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, het rooien van bomen en de exploitatie van een tijdelijke grondbemaling waarbij, in toepassing van art. 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften wordt gevraagd voor wat betreft het gebruik van een plat dak als dakvorm i.p.v. een dak met een hellingsgraad tussen 35° en 55°
periode openbaar onderzoek: van 25 november tot en met 24 december 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021171049

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel