OO | het bouwen van een poolhouse - Het Moer 3

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Tom Volders
onderwerp: bouwen poolhouse
periode openbaar onderzoek: van 18 februari tot en met 19 maart 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2021021543

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel