OO | het bouwen van een meergezinswoning bestaande uit een kantoor met zaakgebonden publiciteit, 4 appartementen en 4 garageboxen - Dorp 18-20

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: B&S Totaalconcept
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning bestaande uit een kantoor met zaakgebonden publiciteit, 4 appartementen en 4 garageboxen
periode openbaar onderzoek: van 25 november tot en met 24 december 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021168433

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel