OO | het bouwen van een gekoppelde eengezinswoning, een afzonderlijke tuinberging met carport en de exploitatie van een tijdelijke grondbemaling - Meester De Beenhouwerstraat 28

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Luc en Karin Kennis - Mertens
onderwerp: het bouwen van een gekoppelde eengezinswoning, een afzonderlijke tuinberging met carport en de exploitatie van een tijdelijke grondbemaling waarbij, in toepassing van art. 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften wordt gevraagd voor wat betreft de oppervlakte van het bijgebouw (60 m²), daar waar de voorschriften bepalen dat de oppervlakte aan bijgebouwen moet beperkt blijven tot maximaal 10% van de perceeloppervlakte (10% van 490 m² = 49 m²)
periode openbaar onderzoek: van 25 november tot en met 24 december 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021173367

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel