OO | het aanbouwen van een overkapping aan de achtergevel van de woning - Liersebaan 56

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Patrick De Feyter
onderwerp: het aanbouwen van een overkapping aan de achtergevel van de woning waarbij, in toepassing van art. 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften wordt gevraagd voor wat betreft de bouwdiepte van het hoofdgebouw (19 meter i.p.v. de maximaal voorgeschreven 17 meter)
periode openbaar onderzoek: van 18 november tot en met 17 december 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021162287

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel