OO | hernieuwing vergunning garage Delta

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Garage Delta
onderwerp: het hernieuwen van de vergunning voor het uitbaten van een garage/herstelwerkplaats voor voertuigen
periode openbaar onderzoek: van 18 mei 2020 tot 16 juni 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020052236

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel