OO | garage en ophoging achtertuin - Ten Halvelaan 5

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Meirte Jen en Verrykt Kathleen
onderwerp: het bouwen van een garage en regularisatie ophoging van de achtertuin
periode openbaar onderzoek: van 15 september 2020 tot 14 oktober 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020107013

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel