OO | de regularisatie van een extra wooneenheid binnen het bestaande bouwvolume en de serre aan de linker gevel van de woning - Halle-Dorp 22

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Antoon Vermonden
onderwerp: de regularisatie van een extra wooneenheid binnen het bestaande bouwvolume en de serre aan de linker gevel van de woning
periode openbaar onderzoek: van 18 november tot en met 17 december 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021158130

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel