OO | de regularisatie van een extra wooneenheid binnen het bestaande bouwvolume en de serre aan de linkergevel van de woning

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Antoon Vermonden
onderwerp: de regularisatie van een extra wooneenheid binnen het bestaande bouwvolume en de serre aan de linkergevel van de woning - Halle-Dorp 22
periode openbaar onderzoek: van 25 maart tot en met 23 april 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2021022863

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel