OO | bouwen van 4 appartementen en 2 woningen - Victorielaan 51-53-55

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: XG Projectontwikkeling
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 4 woongelegenheden en 2 gekoppelde eengezinswoningen na afbraak van de bestaande bebouwing
periode openbaar onderzoek: van 30 september 2020 tot 29 oktober 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020112534

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel