OO | bouwen van 3 appartementen - Karel Uytroevenlaan 26A

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: AW Projectontwikkeling
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 3 woongelegenheden en exploitatie van een ingedeelde inrichting (bronbemaling)
periode openbaar onderzoek: van 7 oktober 2020 tot 5 november 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020091641

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel