OO | bouwen meergezinswoning met 6 appartementen, handelsruimte en ondergrondse garage - Handelslei 157B

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Nico Gosselin
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 6 appartementen, handelsruimte en ondergrondse garage
periode openbaar onderzoek: van 12 januari tot en met 10 februari 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2020174782

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel