OO | boogschuttersmast St.-Huybrechtsgilde - Achterstraat 22

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: gemeente Zoersel
onderwerp: het plaatsen van een boogschuttersmast
periode openbaar onderzoek: van 4 augustus 2020 tot 2 september 2020
omgevingsloketnummer:  OMV_2020099915

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel