OO | aanleg van een overstromingsgebied langs de Trappistenbeek - ter streke Kwikaard, Kapellei en Raymond Delbekestraat

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: provincie Antwerpen
onderwerp: de aanleg van een overstromingsgebied langs de Trappistenbeek
periode openbaar onderzoek: van 19 maart tot en met 17 april 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2020155925

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel