OO | aanleg parking - Bethaniënlei 8C

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Emmaüs
onderwerp: de aanleg van een nieuwe parking bestaande uit waterdoorlatende grasdallen en wegenis in asfalt
periode openbaar onderzoek: van 6 mei 2020 tot 4 juni 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020030623

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel