OO | 9 appartementen - 1 handelsruimte - exploitatie bronbemaling - Halle-Dorp 39/41

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: A.W projectontwikkeling
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 9 woongelegenheden en een handelsruimte en de exploitatie van een ingedeelde inrichting (bronbemaling)
periode openbaar onderzoek: van 30 september 2020 tot 29 oktober 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020116352

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel