OMV | zwembad - Jacobslaan 135

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Steve Verhulst
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: de aanleg van een zwembad
locatie: Jacobslaan 135
beslist op: 8/24/2020
bekendmaking loopt van: 26/08/2020 - 26/09/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020102078
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.