OMV | zwembad - Gagelhoflaan 20

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Patrick Verbraeken
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het plaatsen van een zwembad
locatie: Gagelhoflaan 20
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020117032
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.