OMV | zorgwoning - Pijlstraat 13

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Hilde Nies
toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het inrichten van een zorgwoning in de bestaande woning
locatie: Pijlstraat 13
beslist op: 7/13/2020
bekendmaking loopt van: 17/07/2020 -17/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020090331
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.