OMV | wijziging metstelopening - St.-Antoniusbaan 191

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Raf Michiels
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het wijzigen van een metselopening in voor-en zijgevel van de woning
locatie: St.-Antoniusbaan 191
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020104576
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.