OMV | wijzigen voorgevel - Handelslei 170

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Els Van Vlimmeren
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het wijzigen van de voorgevel van een handelspand
locatie: Handelslei 170
beslist op: 23/03/2020
bekendmaking loopt van: 31/03/2020 - 30/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020030441
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.