OMV | weigering verkaveling - Vlust 15, Vlust 15A

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: De Rop, Luc
toelichting: weigering nieuwe verkaveling
onderwerp: een verkaveling voor de realisatie van 1 kavel voor een vrijstaande ééngezinswoning
locatie: Vlust 15, Vlust 15A
beslist op: 9/21/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020041787
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.