OMV | weigering verkaveling - Drengel 61 - Drengel 75

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Glenn Bertels
toelichting: weigering aanvraag voor een nieuwe verkaveling
onderwerp: weigering van een verkaveling voor de realisatie van 5 kavels voor vrijstaande ééngezinswoningen
locatie: Drengel 61 - Drengel 75
beslist op: 08/02/2021
bekendmaking loopt van: 12/02/2021 - 12/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020123999
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.