OMV | weigering meergezinswoning - Risschotlei 1

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: BOProjects
toelichting: weigering omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 6 woongelegenheden, een ondergrondse parkeergarage, 4 bovengrondse parkeerplaatsen en een fietsenstalling
locatie: Risschotlei 1
beslist op: 21/12/2020
bekendmaking loopt van: 30/12/2020-30/01/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020123056
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.